Tag Archives: telecommunications

Home »  Tag: telecommunications

Stvárnenie prvého firemného maskota transformera pre telekomunikačnú firmu. Reklama a promo pre firmu ako robot, na letných festivaloch a športových hrách. Dokonalá ilúzia robotických pohybov. Interakcia s publikom. Výstúpenie robota. Medzinárodný deň tanca 2014 – Eurovea, Čunovo – areál divoká voda.